КИЇВ

Адреса: м. Київ, пров. Коломийський, 17/31А

ТЕЛЕФОН КОЛ-ЦЕНТРУ

0800-33-11-00

КЛОЧКО АННА ОЛЕГІВНА
КЛОЧКО АННА ОЛЕГІВНАСімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №6 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Київ, пров. Коломийський, 17/31А

СОБОЛЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
СОБОЛЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНАСімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №6 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Київ, пров. Коломийський, 17/31А

СОБОЛЄВА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА
СОБОЛЄВА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНАСімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №6 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Київ, пров. Коломийський, 17/31А

ДМИТРІЄВСЬКА ДАРИНА ІГОРІВНА
ДМИТРІЄВСЬКА ДАРИНА ІГОРІВНА Сімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №6 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Київ, пров. Коломийський, 17/31А

КЛИМОК НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА
КЛИМОК НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНАЛікар-педіатр
Напрями, за якими ведеться прийом:
педіатрія

Медичний Центр:
Відділення №6 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Київ, пров. Коломийський, 17/31А

СЛИВКА ОЛЕНА АНАТОЛІВНА
СЛИВКА ОЛЕНА АНАТОЛІВНАЛікар педіатр дитячий
Напрями, за якими ведеться прийом:
педіатрія

Медичний Центр:
Відділення №6 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Київ, пров. Коломийський, 17/31А

ДУБОВИЙ ДМИТРО ІГОРОВИЧ
ДУБОВИЙ ДМИТРО ІГОРОВИЧЛікар-терапевт
ЛИТВИНЮК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
ЛИТВИНЮК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНАЛікар-педіатр
КРИЖАНІВСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
КРИЖАНІВСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНАСімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №3 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного, 121

ДОМІЛОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
ДОМІЛОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧОтоларинголог
Напрями, за якими ведеться прийом:
отоларингологія

Медичний Центр:
Відділення №3 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного 121

НАСВІТ РУСЛАНА АНДРІЇВНА
НАСВІТ РУСЛАНА АНДРІЇВНАКардіолог
ШОСТАК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
ШОСТАК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНАЛікар дитячий отоларинголог
Напрями, за якими ведеться прийом:
дитяча отоларингологія

Медичний Центр:
відділення №3 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного 121

ПАСІЧНИК ГАЛИНА ПЕТРІВНА
ПАСІЧНИК ГАЛИНА ПЕТРІВНААкушер-гінеколог
Напрями, за якими ведеться прийом:
акушерство і гінекологія, медична генетика

Медичний Центр:
Відділення №3 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного 121

КУЗЬМИН ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
КУЗЬМИН ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНАПедіатр
НЕСТЕРЕНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНАЛікар-терапевт
КОНДРУСЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
КОНДРУСЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНАСімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №8 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Ніжин, вул. Успенська, 6

КЛИМОК НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНАЛікар-педіатр
Напрями, за якими ведеться прийом:
педіатрія

Медичний Центр:
Відділення №8 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Ніжин, вул. Успенська, 6

ГУБАР АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ГУБАР АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНАСімейний лікар, кардіолог
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №8 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Ніжин, вул. Успенська, 6