КИЇВ

Адреса: м. Київ, пров. Коломийський, 17/31А

ТЕЛЕФОН КОЛ-ЦЕНТРУ

0800-33-11-00

АНКЕТА ЛІКАРЯ
КЛОЧКО АННА ОЛЕГІВНА
КЛОЧКО АННА ОЛЕГІВНАСімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №6 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Київ, пров. Коломийський, 17/31А

Підписати декларацію з цим лікарем
АНКЕТА ЛІКАРЯ
СОБОЛЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
СОБОЛЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНАСімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №6 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Київ, пров. Коломийський, 17/31А

Підписати декларацію з цим лікарем
АНКЕТА ЛІКАРЯ
СОБОЛЄВА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА
СОБОЛЄВА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНАСімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №6 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Київ, пров. Коломийський, 17/31А

Підписати декларацію з цим лікарем
АНКЕТА ЛІКАРЯ
ДУБОВИЙ ДМИТРО ІГОРОВИЧ
ДУБОВИЙ ДМИТРО ІГОРОВИЧЛікар-терапевт
Підписати декларацію з цим лікарем
АНКЕТА ЛІКАРЯ
КРИЖАНІВСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
КРИЖАНІВСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНАСімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №3 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного, 121

Підписати декларацію з цим лікарем
АНКЕТА ЛІКАРЯ
ДОМІЛОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
ДОМІЛОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧОтоларинголог
Напрями, за якими ведеться прийом:
отоларингологія

Медичний Центр:
Відділення №3 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного 121

ЗАПИСАТИСЬ ДО ЛІКАРЯ
АНКЕТА ЛІКАРЯ
НАСВІТ РУСЛАНА АНДРІЇВНА
НАСВІТ РУСЛАНА АНДРІЇВНАКардіолог
ЗАПИСАТИСЬ ДО ЛІКАРЯ
АНКЕТА ЛІКАРЯ
ШОСТАК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
ШОСТАК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНАЛікар дитячий отоларинголог
Напрями, за якими ведеться прийом:
дитяча отоларингологія

Медичний Центр:
відділення №3 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного 121

ЗАПИСАТИСЬ ДО ЛІКАРЯ
АНКЕТА ЛІКАРЯ
СТЕПАНЕНКО СНІЖАНА ВОЛОДИМИРІВНА
СТЕПАНЕНКО СНІЖАНА ВОЛОДИМИРІВНААкушер-гінеколог
Напрями, за якими ведеться прийом:
акушерство і гінекологія

Медичний Центр:
Відділення №3 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного 121

ЗАПИСАТИСЬ ДО ЛІКАРЯ
АНКЕТА ЛІКАРЯ
ПАСІЧНИК ГАЛИНА ПЕТРІВНА
ПАСІЧНИК ГАЛИНА ПЕТРІВНААкушер-гінеколог
Напрями, за якими ведеться прийом:
акушерство і гінекологія, медична генетика

Медичний Центр:
Відділення №3 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Біла Церква, вул. Гетьмана Сагайдачного 121

ЗАПИСАТИСЬ ДО ЛІКАРЯ
АНКЕТА ЛІКАРЯ
ІОЖИЦА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА
ІОЖИЦА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНАСімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №5 первинної медичної допомоги “Мій Лікар” м. Одеса, вул. Райдужна, буд. 4

Підписати декларацію з цим лікарем
АНКЕТА ЛІКАРЯ
ЧОРНА ЗОЯ СЕРГІЇВНА
ЧОРНА ЗОЯ СЕРГІЇВНАПедіатр, сімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
педіатрія, сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №5 первинної медичної допомоги “Мій Лікар” м. Одеса, вул. Райдужна, буд. 4

Підписати декларацію з цим лікарем
АНКЕТА ЛІКАРЯ
БЕРЕЖНА ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА
БЕРЕЖНА ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНАСімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №5 первинної медичної допомоги “Мій Лікар” м. Одеса, вул. Райдужна, буд. 4

Підписати декларацію з цим лікарем
АНКЕТА ЛІКАРЯ
ГРЕПАЧЕВСЬКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
ГРЕПАЧЕВСЬКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНААкушер-гінеколог
Напрями, за якими ведеться прийом:
акушерство та гінекологія

Медичний Центр:
Відділення №5 первинної медичної допомоги “Мій Лікар” м. Одеса, вул. Райдужна, буд. 4

ЗАПИСАТИСЬ ДО ЛІКАРЯ
Анкета лікаря
КУЗЬМИН ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА
КУЗЬМИН ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНАПедіатр
Підписати декларацію з цим лікарем
Анкета лікаря
ПРИМАЧОК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ПРИМАЧОК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧСімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №7 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Остер, вул. Бондаренка (вул. Одиня), 32

Підписати декларацію з цим лікарем
АНКЕТА ЛІКАРЯ
КОНДРУСЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
КОНДРУСЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНАСімейний лікар
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №8 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Ніжин, вул. Успенська, 6

Підписати декларацію з цим лікарем
АНКЕТА ЛІКАРЯ
КЛИМОК НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА
КЛИМОК НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНАЛікар-педіатр
Напрями, за якими ведеться прийом:
педіатрія

Медичний Центр:
Відділення №8 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Ніжин, вул. Успенська, 6

Підписати декларацію з цим лікарем
АНКЕТА ЛІКАРЯ
ГУБАР АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ГУБАР АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНАСімейний лікар, кардіолог
Напрями, за якими ведеться прийом:
сімейна медицина

Медичний Центр:
Відділення №8 первинної медичної допомоги «Мій Лікар» у м. Ніжин, вул. Успенська, 6

Підписати декларацію з цим лікарем